Vào game
  • [Đua top] Bắt đầu: - Kết thúc:
    Yêu cầu tài khoản có VIP từ 17 trở lên mới được nhận mốc quà Tích Nạp Web tài khoản nào dưới VIP 17 sẽ được dời top xuống cho tài khoản kế tiếp
    • Quà top Lực Chiến sẽ trao sau 7 ngày ra mắt server
    • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
    • Admin: Facebook