Vào game
  • 250K 1 Lần Quay Băng Ngân
  • Lưu Ý: Mua băng ngân Item rate ramdom ra 1 trong 10 món: [Kiếm] - [Mũ] - [Quần]- [Áo] - [Chân]- [Tay]- [Bội] - [Đai] - [Vòng Tay]
  • Item Băng Ngân: Xem ngay